Generálne opravy strojov a zariadení

Generálne opravy strojov a zariadení v týchto oblastiach:

 • montážne linky
 • kontrolné zariadenia (všeobecné)
 • medzioperačné a operačné dopravné zariadenia
 • dopravníky: pasové, okružné, montážne, vibračné, závitovkové, pneumatické, v automatických linkách
 • valčekové trate
 • otočné a krížové stoly
 • zariadenia pre kontrolu rozmerov
 • zásobníky
 • stavebnicové obrábacie stroje a linky
 • stavebnicové zváracie automaty
 • lisovacie a tvárniace stroje
 • výrobné centrá
 • špeciálne jednoúčelové a viacúčelové stroje