firmA MARTO

Spoločnosť MARTO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999. Sme firma orientovaná na kompletnú realizáciu projektov v oblasti priemyselnej automatizácie, dopravníkovej a manipulačnej techniky, robotiky ako aj konštruovania jednoúčelových strojov a zariadení ako na Slovenskom, tak celosvetovom trhu. 

Realizácia jednotlivých projektov prebieha od počiatočného návrhu zariadenia, vyhotovenia projektovej dokumentácie, cez výrobu jednotlivých dielov, až po konečnú montáž a spustenie zariadenia u zákazníka podľa jeho špecifických požiadaviek. Do samotnej realizácie spadá oblasť mechaniky, pneumatiky, elektriky, elektroniky, programovania, vyhotovenia dokumentácie a zaškolenia personálu.